Oriƫntering in de social profit

Werken in de sociale sector

Doelstelling: werkzoekenden oriënteren in de tewerkstellingsmogelijkheden en in de diverse opleidingen in de sociale sector.

Inhoud

Ondersteuning bij de opbouw van een realistisch zelfbeeld (eigen mogelijkheden en leerpunten). Daarnaast gaan we op zoek naar wat de kandidaten drijft, wat hen inspireert. Zo komen we via een grondige analyse tot een persoonlijke motivatie voor de opleiding van hun keuze. Een duidelijke hulp in het nalaten van een goede indruk bij het voeren van selectiegesprekken. Kandidaten krijgen tevens de kans om een selectiegesprek in te oefenen en dit wordt nadien samen met hen bekeken.

Bovendien krijgen de kandidaten individuele begeleiding in verband met hun keuzes, met hun motivatie en met de te ondernemen stappen (samen met de VDAB). Dit wordt ingevuld door een tussentijds gesprek en een eindgesprek.

Afhankelijk van de gemaakte keuze, kunnen geschiktheidsproeven/-gesprekken voor een vervolgopleiding al plaats vinden tijdens de oriëntatiemodule.

Duur: vijf weken met in totaal 90 cursistenuren.

Deze opleiding is gefinancierd door