Training en begeleiding op maat

Zorg voor jezelf

Werken met mensen kan veel voldoening geven, maar vergt veel van een medewerker. Hij/zij gaat immers voor anderen zorgen en dit kan alleen als hij/zij zelf genoeg reserves heeft. Pas wanneer je medewerker zich gezond en in evenwicht voelt, kan hij/zij ook echt goed voor iemand zorgen!

Het is dus goed om eens stil te staan bij de eigen reserves zodat de medewerker optimaal kan functioneren. Pas wanneer hij/zij het beste van zichzelf kan geven, hebben we een win-winsituatie voor zowel de medewerker als voor je organisatie.


DOELSTELLINGEN

  • stilstaan bij de tijd die wordt besteed aan het zorgen voor anderen, zowel in het privéleven als op het werk
  • het belang leren inzien van ‘zorg voor jezelf’ 
  • inzicht verwerven in stress, draagkracht, draaglast en sociale steun
  • ontdekken wat de eigen draagkracht is en evenwicht vinden tussen draagkracht en draaglast 
  • het herkennen en aanpakken van de oorzaken van stress 
  • stilstaan bij het begrip zelfbeeld en het belang inzien van een positief zelfbeeld 
  • ontdekken wat je graag doet en wat je kan doen om energie te behouden 

Offerte aanvraag

Ik wil graag meer info over deze opleiding