Training en begeleiding op maat

Teamversterkend werken in bestaande overlegmomentenDe begrippen uit bovenstaand kruiswoordraadsel zijn een antwoord op één en dezelfde vraag: ‘Wat levert teamversterkend werken op?’

Wil je ook dat deze begrippen een synoniem zijn voor je team? Een team dat sterk is, geïnspireerd en geëngageerd? Met medewerkers die zelf nadenken en in dialoog gaan? …

Volg dan nu de opleiding ‘Teamversterkend werken in bestaande overlegmomenten’! De opleiding biedt je een heel arsenaal aan oefeningen en methodieken waarmee je in ieder team en zonder voorbereiding aan de slag kunt. Besteed in bestaande overlegmomenten hier 10 à 20 minuten tijd aan en je merkt zeer heilzame effecten op korte en lange termijn!
 

DOELSTELLINGEN

Teamversterkend werken streeft naar de volgende doelstellingen:
 • Het teamgevoel versterken
 • Open communicatie bewerkstelligen
 • Preventie van burn-out en conflicten
 • Actieve betrokkenheid in het team vergroten
 • Het engagement tijdens teamvergaderingen vergroten
 • Begrip en respect onder collega’s vergroten
 • Elkaar op een andere manier leren kennen
 • Elkaars kwaliteiten en competenties actief leren kennen
 • Het ‘wij-denken’ stimuleren
 • Een ‘goed-bezig-gevoel’ creëren
 • Een waarderende houding ten opzichte van elkaar promoten
 • Door de samenhang van het team te vergroten, verbetert de dienstverlening aan de klanten 

Doelstellingen voor de leidinggevende:

 • Kennismaken met een groot arsenaal aan teamversterkende oefeningen en methodieken
 • Inzicht krijgen in het achterliggende gedachtengoed van teamversterkende oefeningen en methodieken
 • Aanleren van de correcte aanpak en begeleidingswijze
 • Zelf ervaren dat de oefeningen en methodieken energie geven en dat je naar huis gaat met opgeladen batterijen


PROGRAMMA

Opzet
Deelnemers krijgen uitleg over de verschillende oefeningen, de aanpak ervan en het achterliggende gedachtengoed. Alle oefeningen ervaren en leren de deelnemers proefondervindelijk. De trainer geeft telkens enkele tips en/of varianten.
Kaders waarop deze oefeningen steunen, zijn: waarderende aanpak en het bevragen van ieders ijsberg. Beide kaders versterken de intrinsieke motivatie van medewerkers. De trainer licht beide kaders kort toe.
 
Alle oefeningen zijn eenvoudig, ludiek en uitnodigend. Op die manier kan de leidinggevende ze in ieder team en zonder voorbereiding toepassen.
 

Inhoud

De oefeningen zijn per thema geclusterd:
 • Kennismaking/diepere kennismaking
 • Basisvaardigheden bij communicatie
 • Feedback geven aan elkaar
 • Oplossingsgericht denken
 • Persoonlijke inzichten
 • Onze klant
 • Samenwerken
 • Energizers
 • Diversiteitsdenken

Resultaat
Een syllabus met een fiche per oefening waarin vermeld staat: aanpak, verloop, doelstellingen, benodigde materialen, timing.

Offerte aanvraag

Ik wil graag meer info over deze opleiding