Training en begeleiding op maat

Omgaan met stress in je organisatie

In iedere organisatie is de druk op de medewerkers wel eens hoog. De medewerkers stellen bovendien hoge eisen aan zichzelf en ze hebben te maken met hoge verwachtingen die je als leidinggevende aan hen stelt. Onder zulke omstandigheden kan stress ontstaan en dat is niet bevorderlijk. Noch voor je medewerkers, noch voor het werk.

Maar hoe kan je stress bij je medewerkers signaleren, herkennen en hanteren? Hoe herken je stressrisico's? Ben je vervolgens bereid en in staat er iets aan te doen? Durf je de uitdaging aan om tot stressreductie bij je medewerkers te komen?

In de vorming ‘omgaan met stress in je organisatie’ leer je als leidinggevende stresssignalen herkennen en hierop tijdig in te spelen, zodat je medewerkers optimaal kunnen blijven functioneren.
 

DOELSTELLINGEN

  • inzicht verwerven in het begrip stress en de oorzaken van stress 
  • herkennen van stresssignalen en stressrisico’s bij medewerkers
  • hoe omgaan met die signalen en risico’s 
  • inzicht verwerven in preventieve acties om stress te voorkomen
  • hoe werken aan herstelbevordering binnen de organisatie 
  • ontdekken van persoonlijke stresssymptomen
  • belang van zelfkennis, zelfbeeld en zelfzorg om stress te voorkomen
  • evenwicht zoeken in de eigen balans draagkracht – draaglast

Offerte aanvraag

Ik wil graag meer info over deze opleiding