Training en begeleiding op maat

Omgaan met ergernissen

Kun je je ook soms zo ergeren aan bepaalde (grote of kleine) kenmerken van collega’s, klanten, …? Heb je het soms lastig met bepaalde gebeurtenissen op het werk? Heb je het soms moeilijk om onder woorden te brengen wat je stoort bij anderen? …

Ben je op het punt dat dergelijke (dagdagelijkse) ergernissen de bovenhand beginnen krijgen? Voel je aan dat als je er niet op een goede manier mee leert omgaan, het je werk negatief gaat beïnvloeden en misschien zelfs ook de sfeer op je werk er onder gaat lijden? …

Dan is het nu tijd om de opleiding ‘Omgaan met ergernissen’ te volgen! Je krijgt concrete hulpmiddelen, tips en tricks om op je werk direct aan de slag te gaan. Je leert de focus leggen op zaken waar je zelf invloed op hebt, nl. je eigen kijk, je aannames, je kwaliteiten en uitdagingen. Je leert belemmerende gedachten ombuigen naar ondersteunde en positieve gedachten en je leert veerkrachtig reageren op frappante gebeurtenissen.

 

DOELSTELLINGEN 

 
 • Patronen herkennen en bewust kiezen wat je wil veranderen.
 • Belemmerende gedachten leren ombuigen naar ondersteunende en positieve gedachten.
 • Leren omgaan met emoties van medewerkers en klanten.
 • Oefenen in verbindend communiceren.
 • Onder woorden brengen wat je stoort bij anderen.
 • Eigen emoties onderzoeken en leren hanteren.
 • Veerkrachtig leren reageren op frappante gebeurtenissen.
 • De groepsdynamiek van het team bespreekbaar leren maken.
 • De eigen invloed op de sfeer onderzoeken en leren hoe je die sfeer bewust kan sturen.
 

PROGRAMMA

 
 1. Patronen

 • Wat is een patroon?
 • Welke patronen zie ik op de werkvloer?
 • Wat maakt dat ik dat toelaat? Waarom laat ik sommige patronen wel toe en anderen niet?
 • Wat maakt dat ik dat in stand houd?
 • Welke onderliggende of belemmerende gedachte sturen dit patroon?
 • Welke voordelen levert het patroon me op?
 • Welke verandering wil ik hierin?
 • Hoe pak ik dat aan?
 
Patronen van jezelf en die van anderen zoeken en het nut daarvan in vraag stellen. Belemmerende gedachten ombuigen naar ondersteunende en positieve gedachten. Bewust kiezen wat je wil veranderen.
 
 1. Emoties van medewerkers en klanten

 • Welk effect heeft dat op me?
 • Hoe reageer ik daarop?
 • Onderzoeken van de behoeften die daaronder zitten. Hoe achterhaal ik die?
 • Emoties als uitnodiging tot gesprek. Kader van Verbindende Communicatie.
 • Oefenen in het hanteren van de bouwstenen van Verbindende Communicatie: waarneming, gevoelen, behoefte en verzoek.
 
 1. Emoties van mezelf
 • Zelfempathie. Verbinding met jezelf. Wat voel ik in deze situatie?
 • Negatieve gevoelens duiden ook op kwaliteiten en uitdagingen. Via de kernkwadranten van Ofman kijk ik dieper dan mijn gevoel. Wat zegt dat over mij als leidinggevende.
 • Positieve gevoelens leren delen en gebruiken in het geven van complimenten. Oprechte complimenten als sterke motivator.
 
 1. Leren veerkrachtig reageren op frappante gebeurtenissen
 • Hoe ben ik en het team daarmee omgegaan?
 • Zag ik dit aankomen?
 • Wat leer ik hieruit?
 • Hoe kan ik me hierop voorbereiden?
 
Aandacht geven aan veerkracht. Stap voor stap dit installeren in mijn aanpak en in mijn team.
 
 1. Sfeer
 • Hoe omschrijf ik de sfeer op de werkvloer? Wat zie / merk ik?
 • Wat zegt dat over mij als leidinggevende? Kan ik mijn aandeel onder ogen zien?
 • Waar heb ik geen aandacht voor?
 • Wat onderdruk ik?
 • Hoe trigger ik als leidinggevende de sfeer?
 • De sfeer is ook het resultaat van de groepsdynamiek van het team. Hoe maak ik die bespreekbaar? Hoe nodig ik uit tot een constructief gesprek?
 
De leidinggevende heeft door zijn functie een bijzondere positie in de groepsdynamiek. Het is belangrijk dat hij ziet welke invloed hij heeft. Hij kan zijn invloed gebruiken om bewust te sturen.
 

Offerte aanvraag

Ik wil graag meer info over deze opleiding