Training en begeleiding op maat

Het evaluatiegesprek en de oplossingsgerichte methode

DOELSTELLINGEN

Het evaluatiegesprek:
 • Een onderscheid kunnen maken tussen een functioneringsgesprek en evaluatiegesprek.
 • Weten wat de doelstelling van een evaluatiegesprek is.
 • De procedure en documenten voor een evaluatiegesprek in de organisatie kennen en kunnen toepassen.
 • De nodige competenties om een evaluatiegesprek te kunnen afnemen, onderzoeken.
 • Vaardig worden in het afnemen van een evaluatiegesprek.
 
De oplossingsgerichte methode:
 • Kennismaken met de principes van de oplossingsgericht methode.
 • Kennismaken met de bouwstenen van de oplossingsgerichte methode.
 • Oefenen met de verschillende bouwstenen van deze methode.
 • Zelf ervaren wat deze methode inhoudt en wat het teweeg brengt.
 • Deze methode kunnen gebruiken om de verbeterpunten uit het evaluatiegesprek te vertalen naar concrete actiepunten in het werkveld.


PROGRAMMA

Kennismaking en peilen naar de verwachting
 
Inleidend kader: de drie rollen van coachend leidinggeven
 
Drie rollen zijn nodig om het coachend leiderschap in te vullen.
 • De Leider
 • De Manager
 • De Coach
Een excellent coachend leidinggevende kan bewust en op het juiste moment tussen de drie petten switchen. De pet van de manager is nodig om het evaluatiegesprek te voeren.
 
Definitie en doel van het evaluatiegesprek
 
Activiteit: welke voordelen hebben het evaluatiegesprek voor de organisatie, de leidinggevende en de medewerker?
 
Een degelijke voorbereiding
 
De kwaliteit van de resultaten van een beoordeling in een evaluatiegesprek wordt in een sterke mate bepaald door de degelijkheid, waarmee de voorbereiding wordt uitgewerkt.
       
Valkuilen bij het beoordelingsproces
 
Zelfs bij optimale voorbereiding van de leidinggevenden blijft een groot risico aanwezig: de kans op subjectiviteit.
 
Activiteit: onderscheid tussen feit en interpretatie.
 
Daarnaast worden ook in het beoordelen van mensen vaak fouten gemaakt. Bijvoorbeeld: stralenkrans-effect, horn-effect, vooroordelen, stereotypen en veralgemeningen, ‘Men zegt’ (roddel), …
 
Activiteit: Wat zijn mijn valkuilen?
 
Voorkomen van beoordelingsfouten: tips van de begeleider
 
Het geven van een positieve beoordeling via feedback
 
Activiteit: feedback geven aan een medewerker volgens de regels
 
Confronteren met een negatieve beoordeling
 
Activiteit: stappenplan
 
Mogelijke reacties op een negatief oordeel
 
Activiteit: uitwisselen van ervaringen met het geven van een negatieve beoordeling en bespreken van bezorgdheden via intervisie.
 
Het maken van concrete actiepunten via de oplossingsgerichte methode
 
De oplossingsgerichte methodiek of ‘solution focused’ methode is een bijzondere manier om verandering te bewerkstelligen. In de oplossingsgerichte benadering steunt de leidinggevende op de expertise van de medewerker. We gaan ervan uit dat de medewerker competent genoeg is om te werken aan verandering.
 
Bouwblokken oplossingsgericht coachgesprek
 
 • Veranderwens
 
Activiteit: klacht ombuigen naar wens
 
 • Gewenste situatie
 
Activiteit: Stel je voor dat er vannacht, terwijl je aan het slapen bent, een mirakel gebeurt dat ervoor zorgt dat alles opgelost is ….
Waaraan ga je de volgende dag merken dat het mirakel gebeurd is?
Wat zal er nog anders zijn wanneer de dingen naar wens lopen?
Wat zou jij dan anders doen?
 
 • Voorlopers van succes
 
Activiteit: Welke momenten in het recente verleden zou je kunnen zien als voorlopers van je gewenste situatie? Hoe ben je erin geslaagd om die successen te boeken?
 
Activiteit: Op een schaal van 1 tot 10, waar sta je nu al? Waar zou je je successen van daarnet op die schaal plaatsen? Wanneer zou het goed genoeg voor jou zijn? Welk punt op de schaal zou dat zijn?
 
 • Tekenen van vooruitgang
 
Activiteit: welke mensen waarderen jouw gezelschap waarderen?
Wat waardeert hij/zij precies? Wat doe je dan precies? Wat is het effect daarvan? Wat zou het voordeel zijn voor de andere daarvan?
 

Offerte aanvraag

Ik wil graag meer info over deze opleiding