Training en begeleiding op maat

Groepsdynamica en zelfzorg

De vorming ‘groepsdynamica en zelfzorg’ bestaat uit twee delen:
 • DEEL 1: Impact op team en conflicthantering
 • DEEL 2: Omgaan met weerstanden / veranderingen en zelfzorg
Ieder deel bestaat uit 8u (totaal = 16u). DEEL 1 kan apart gevolgd worden, DEEL 2 kan enkel na DEEL 1 gevolgd worden.
  

DOELSTELLINGEN EN PROGRAMMA


DEEL 1: GROEPSDYNAMICA EN ZELFZORG – IMPACT OP TEAM EN CONFLICTHANTERING


Kennismaking

Inleiding: korte theoretische schets over groepsdynamica (Schutz) en mogelijke interventies voor de leidinggevende (Bouwen).
Tussenin wordt een doe-oefening rond zelfzorg gegeven: gedachtenkastje maken en een mindfulness-oefening rond observatie.
Hoe verhoog ik mijn impact op teamvergaderingen?
 

Doelstellingen:

 • Deelnemers staan stil bij het bewerkstelligen van impact in een vergadercontext: ‘Wat werkt en wat werkt niet?’ Hieruit wordt een gemeenschappelijke visie gededuceerd.
 • Deelnemers beschikken over een groter zelfinzicht rond drie basisvragen: Wanneer het ik impact? Hoe kan ik impact realiseren? Wat heb ik nodig van wie om dit te realiseren?
Kaders: de ijsberg en leren d.m.v. feedbacklussen.
Energizer zelfzorg
Hanteren van conflicten in mijn team
 

Doelstellingen:

 • Deelnemers krijgen inzicht in de verschillende fasen van een conflict en vertalen het kader naar praktijkervaringen.
 • Ze maken kennis met de verschillende conflictstrategieën en ontdekken zo welke strategie ze zelf hanteren en wat de voor- en nadelen van die strategie zijn.
Kaders: De fasen van een conflict volgens Glasl en de conflictstrategieën volgens Killman.
Energizer zelfzorg
Evaluatie
 

DEEL 2: GROEPSDYNAMICA EN ZELFZORG – OMGAAN MET WEERSTANDEN / VERANDERINGEN EN ZELFZORG


Kennismaking

Omgaan met weerstand / omgaan met verandering
 

Doelstellingen:

 • Deelnemers leren weerstand herkennen. Ze leren de positieve kant van weerstand in te zien en vertalen dit fenomeen naar de achterliggende menselijke behoeften (willen, kunnen, mogen en durven).
 • Deelnemers leren concreet omgaan met weerstand via verschillende communicatietechnieken.
Kaders:
 • Soorten weerstand.
 • Directe en indirecte weerstand.
 • Vertaling van weerstand.
 • Weerstand als onderdeel van een verwerkingsproces: verschillende fasen.
Energizer zelfzorg
Zelfzorg
 

Doelstellingen:

 • Deelnemers zoeken een evenwicht tussen draaglast en draagkracht binnen hun werk.
 • Deelnemers benoemen wat ze al doen aan zelfzorg en gaan opzoek naar concreet gedrag om hun zelfzorg te verbeteren.
 • Deelnemers ontspannen binnen een samenwerkingsopdracht.
 • Deelnemers benoemen hun eigen kwaliteiten (= bron van energie) en geven complimenten over de kwaliteiten van collega’s in functie. 

Offerte aanvraag

Ik wil graag meer info over deze opleiding