Training en begeleiding op maat

Coachen van een medewerker / mentor

Indien je wenst een medewerker/mentor te laten begeleiden in zijn/haar functie, bij te sturen in zijn/haar ontwikkelpunten of te begeleiden naar aanleiding van bepaalde situaties (zoals bijvoorbeeld na een reorganisatie, bij een verandering, stressvolle situaties …), kan je bij Agora terecht voor de coaching van een medewerker/mentor.
 

Onze manier van werken tijdens de coaching:

 
 • Eerste contact met de opdrachtgever = situatieschets.
 • De opzet van de individuele coaching wordt in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald. Op die manier stemmen we onze manier van werken af op de specifieke behoeften van de opdrachtgever en medewerker/mentor.
 

In de eerste coachingsessie komt het volgende aan bod:

 • Functieprofielen
 • Competentieprofielen
 • Competenties oefenen
 

Vanaf sessie 2 wordt ingegaan op volgende onderwerpen:

 • Eigen kwaliteiten en leerpunten formuleren
 • Stappenplan opmaken om aan deze leerpunten te werken
 • Bespreken van leerpunten
 • Eventueel: de analyse van concrete probleemsituaties
 

Terugkoppeling aan de opdrachtgever m.b.t. het leerproces, de organisatorische en structurele elementen.

 
Ook al heeft elke sessie zijn specifieke inhoud, de input en de vragen van de medewerker/mentor krijgen voorrang. De begeleider van Agora houdt het overzicht om ervoor te zorgen dat al de nodige vaardigheden, houding en kennis behandeld zijn geweest.
 
 

DOELSTELLINGEN

 
 • Het ondersteunen van de medewerker/mentor bij het uitvoeren van zijn/haar functie
 • bespreekbaar maken van problemen
 • stilstaan bij de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
 • optimaal gebruik leren maken van de persoonlijke kwaliteiten
 • leren werken aan leerpunten
 • wegwerken van mogelijke weerstanden

Offerte aanvraag

Ik wil graag meer info over deze opleiding