Open aanbod

Efficiƫnt en effectief vergaderen

EFFICIENT EN EFFECTIEF VERGADEREN
(erkend i.k.v. het functiecomplement van FOD Volksgezondheid)
 
 
Efficiënt en effectief vergaderen doe je zó!
 
In deze opleiding ga je heel concreet aan de slag met je eigen vergaderingen. Via ervaringsgerichte oefeningen sta je stil bij de eigen rol tijdens een vergadering en op welke manier de communicatie verloopt.
 
We kijken door de bril van de 3P’s (product, proces en procedure) naar onze manier van vergaderen en naar de formele rollen (voorzitter, deelnemer, verslaggever) van een vergadering.
Je wordt je bewust van knelpunten in de communicatie en je ervaart dat storingen voorrang krijgen.
 
Kortom, samen doorgronden we transparante vergaderprocedures waardoor je verschillende tools in handen krijgen om efficiënt en effectief te vergaderen. De opleiding is doorspekt met verschillende werkvormen en methodieken die bij toepassen ervan voor meer variatie in de teamvergaderingen zal zorgen. Je gaat enerzijds naar huis met een actieplan met concrete actiepunten en anderzijds met een inventaris van fiches waarop de aangeboden werkvormen en methodieken worden uitgelegd.
 
Interesse om deze opleiding te volgen?
Hier meer info over wat je kan verwachten tijdens de opleiding:
 
Algemene doelstellingen:
Hoe voorkom je dat er tijdens vergaderingen voortdurend door elkaar gepraat wordt? Dat alleen de luidste stemmen gehoord worden? Hoe zorg je ervoor dat de vergadering haar vooropgesteld doel bereikt? Maar ook: hoe zorg je ervoor dat alle ideeën gehoord worden? Welke impact hebben de deelnemers in een vergadering?
 
Het is de bedoeling dat je na de opleiding:
 • Weet welke stappen nodig zijn om tot een efficiënte vergadering te komen
 • Weet hoe je je het best kan voorbereiden op een vergadering, zowel in de rol van voorzitter als van deelnemer
 • Kan omgaan met emoties en conflicten in een vergadering
 • Een stuurloze vergadering weer op de rails krijgt
 • Concrete afspraken kan maken voor feedback en opvolging
 • Een constructieve bijdrage kan leveren als voorzitter of deelnemer van een vergadering 
  Wat maakt deze opleiding anders?
  Onze aanpak:
   ‘Zwemmen kan je niet leren met een schriftelijke cursus’
  Willem de Ridder
   
  Centraal in onze aanpak staat het ‘ervaringsleren’, hierbij hebben we aandacht voor vier elementen:
 • Ervaring: werken met de rugzak van het individu, de mogelijkheid geven om nieuwe dingen te doen/te beleven.
 • Reflectie: jezelf beter leren kennen door aha-momenten, zelfinzichten en feedback.
 • Kapstokken: duidelijk theoretisch kader, schema, ...
 • Toepassen: het geleerde linken aan het dagelijks leven
  Hierbij gebruiken onze trainers interactieve werkvormen in een veilige omgeving en werken ze op een actieve manier out of the box/place/time.
   

  Doelgroep

  Leidinggevenden die vergaderingen moeten leiden of voorzitten.
   
  Deze opleiding is erkend i.k.v. het functiecomplement van FOD Volksgezondheid en is ook toegankelijk voor personen die hiervoor niet in aanmerking komen.
   

  Programma

 • Onthaal en kennismaking
 • Reflectie: Meer-Minder-Houden: analyse van het huidig verloop van de vergaderingen
 • Rollen in de teamvergadering + de 3 P’s van een vergadering (Product = het doel, dat wat je moet bereiken, Proces = de groep, de deelnemers, Procedure = de manier waarop een punt wordt behandeld)
 • Communicatie op een vergadering: spreken we dezelfde taal? Theorie ‘Basisomgangsvormen in de communicatie: erkennen, verwerpen, negeren.’
 • Hoe vergaderen? Benoemen van de 10 belangrijke aspecten rond efficiënt vergaderen. De theorie ‘Transparante vergaderprocedures’ geeft hier een kader voor.
 • Mogelijke rollen: Kader: Teamrollen van Belbin. Kennismaken met de drie formele rollen: voorzitter, deelnemer en verslaggever. Welke taak heeft elke rol bij de 3 P’s (Product, Proces en Procedure)?
 • Storingen: de trainer geeft een aantal tips en tricks om met storingen om te gaan.
 • Inventaris van gebruikte methodieken en werkvormen: samen met de deelnemers wordt de inventaris gemaakt van de gebruikte werkvormen doorheen de dag: flappen, brainstorm, post-its, stellingen, subgroepen, kaartjes.
 • Formuleren van een persoonlijk leerdoel: elke deelnemer formuleert voor zichzelf een persoonlijk leerdoel, de trainer geeft een aantal tips om met dit leerdoel aan de slag te gaan.
 • Evaluatie 


  Prijs

  290€ per persoon, alles inclusief.
   
  Na ontvangst van uw inschrijving bezorgen wij u nog per mail een bevestiging van uw deelname en sturen we u nadien de factuur.

   
  Locaties

 • donderdag 28/3/2019 te BC Leuven - Business Brewerey, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven.
 • donderdag 23/5/2019 te Kamp C – Duurzaam bouwen, Britselaan 20, 2260 Westerlo.
 • dinsdag 15/10/2019 te Natuurpunt Limburg – Bezoekerscentrum Kiewit, Putvennestraat 112, 3500 Hasselt.
 • dinsdag 17/12/2019  te BC Leuven – Business Brewery, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven.
 
Erkenningen
IN-Z training & begeleiding heeft het kwaliteitslabel Qfor voor klantentevredenheid en is erkend voor de subsidie van de KMO Portefeuille.
Erkenningsnummer van IN-Z voor de pijler ‘opleiding’:  DV.O104079. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be of bel naar 1700 of contacteer IN-Z op 011/570160.
 
De opleiding ‘Efficiënt en effectief vergaderen’ is erkend in het kader van het functiecomplement van FOD Volksgezondheid. Meer informatie: www.health.belgium.be of contacteer IN-Z op 011/570160.
Inschrijven
 • donderdag 23/5/2019 te Kamp C – Duurzaam bouwen, Britselaan 20, 2260 Westerlo.
 • dinsdag 15/10/2019 te Natuurpunt Limburg – Bezoekerscentrum Kiewit, Putvennestraat 112, 3500 Hasselt.
 • dinsdag 17/12/2019  te BC Leuven – Business Brewery, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven.

Ik wil graag meer info over dit open aanbod

Ik wil graag een incompany offerte aanvragen