Logistiek assistent in de algemene en psychiatrische ziekenhuizen

Opleiding tot logistiek assistent

Deze opleiding is een finaliteitopleiding (op het niveau van HSO) gericht op tewerkstelling in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis. 
De opleiding beslaat in totaal 500 uur, waarvan 250 uur theoretische, technische en praktische vorming en twee stages van elk 125 uur, afwisselend in een algemeen en een psychiatrisch ziekenhuis. Indien de opleiding met succes beëindigd wordt, krijgt de cursist een getuigschrift.

In deze opleiding leiden we mensen op tot logistiek assistenten die in een ziekenhuis deel kunnen uitmaken van een zorgteam op een afdeling of van de mobiele equipe die instaat voor patiëntenvervoer.

De taak van een logistiek assistent in een ziekenhuis is drieledig:

Inhoud

In de 250 uur vorming worden noodzakelijke kennisonderdelen aangebracht en technische en praktische vaardigheden aangeleerd, met steeds de nadruk op de rol die een logistiek assistent hierin kan en mag spelen. Er wordt aandacht besteed aan omgangskunde en aan comfortondersteuning voor de patiënt. Uiteraard wordt ook gefocused op sociale en communicatieve vaardigheden en worden cursisten voorbereid op de arbeidsmarkt. Als voorbereiding op de stages brengen de cursisten een bezoek aan een algemeen en psychiatrisch ziekenhuis. Tijdens de stages krijgen zij specifieke stage-opdrachten mee. De stagebegeleider doet twee bezoeken per stage: eerst voor een tussentijdse evaluatie, daarna voor een eindevaluatie van de stage. 

Deze opleiding is gefinancierd door