Ingroei social profit

Opleiding op maat van werkzoekende in sociale sector


De opleiding Ingroei is een vooropleiding voor werkzoekenden met interesse in opleiding/tewerkstelling in de sociale sector maar die niet voldoen aan één of meerdere basisvoorwaarden om aan een vervolgopleiding te kunnen starten.

Werkzoekenden die niet geselecteerd werden voor een opleiding of niet slaagden voor PTO-testen kunnen deze opleiding volgen.

Deze vooropleiding verhoogt de slaagkans bij de selectie van een vervolgopleiding en geeft werkzoekenden de kans om, tijdens een leertraject van 15 weken, te bewijzen dat ze over de vereiste competenties beschikken en dat ze voldoen aan de voorwaarden voor selectie.

Inhoud

Eindbeoordeling

Aan het einde van de opleiding krijgt de cursist een eindbeoordeling. Deze bepaalt of de cursist wordt toegelaten tot de vervolgopleiding. De eindbeoordeling is gebaseerd op:
  Wanneer de cursist voor elk van deze onderdelen slaagt en in totaal 60% scoort, wordt een positief advies en een VDAB-contract gegeven. 
Met dit VDAB-contract kan de toelatingsproef van de school afgelegd worden, vooraleer de opleiding effectief kan gestart worden.

Als de cursist niet geslaagd is voor de eindbeoordeling, bekijken we samen de alternatieven: een opleiding van een lager niveau of mogelijkheden in andere sectoren.

Duur: 15 weken met in totaal 260 cursistenuren.

Deze opleiding is gefinancierd door