Intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL-bis)

Begeleidingstraject voor jongeren

IBAL-bis is een begeleidingstraject voor arbeidsrijpe en -bereide jongeren in het stelsel van Leren en Werken die werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst in het normaal economisch circuit (NEC) maar nog extra begeleiding nodig hebben. Naast jongeren in een tewerkstelling beoogt dit begeleidingstraject eveneens de ondersteuning van jongeren in een fase ‘te oriënteren naar arbeidsdeelname’. In dit begeleidingstraject krijgen de jongeren de mogelijkheid tot begeleiding in het vinden van een alternerende tewerkstellingsplaats.

De begeleidingsovereenkomst wordt afgesloten voor maximum 25 effectieve begeleidingsuren: Opdrachtgever: Dienst Beroepsopleiding van Departement Onderwijs en Vorming Dit project is gefinancierd door